1. Vi finns där för dig, när det inte går som du tänkt dig... Ring oss när du behöver hjälp med att finna ditt påskjutna vilt! Ring 070-7923565 

Bildbeskrivning

Om Oss

Hej! Vi är ett ett par eftersöksjägare som utför eftersök i stockholmsregionen, vi åker upp till 100km från Stockholm på uppdrag. Vi har ett antal olilka hundar för uppdragen, beroende på vad för vilt som är påskjutet. Ex.v Wachtelhundar, Öst- sibiriska laikor, Plotthund, blandraser, m.m. Vi har mångårigt erfarenhet av eftersök. Vi är anslutna till NVR och utför eftersök inom polisens eftersöksverksamhet.
Professionell Service; du ringer vi kommer! tele: 070-7923565 eller 070-8551474 eller mejla jonas.dahl1967@gmail.com

Image description

   


Image description

Erfarenheter; 

Vi har sysslat med eftesök i många år, men är inte främmande för att utbilda oss vidare, det gällar att hela tiden försöka tänka större och ännu mer förutsättningslöst när man genomför eftersök. Därför försöker vi hela tiden kontinueligt att vidarutveckla våra kunskaper inom eftersöksverksamheten. Jonas genomgår i år en rovdjursspårningsutbildning på Grimsöviltskadecenter.

Image description

Hundar!

Vi spårar med en hund och har alltid med en eller fler hundar som vi släpper om viltet går upp ur sårlega, släpphundarna är ställande hundar av olika raser.